Veelgestelde vragen

Wat is Stofmelder?
Stofmelder verzamelt overlast en klachten over Tata Steel, Harsco en overige staalbedrijven in de IJmond. Bewoners van IJmuiden, Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen en Heemskerk ervaren regelmatig nare stank, zwart stof op huizen en auto’s en geluidsoverlast veroorzaakt door Tata Steel en Harsco. Stofmelder stuurt deze klachten in één keer door naar de juiste instanties: Tata Steel, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond en de GGD.

Welke klachten kan ik doorgeven via Stofmelder?
Via Stofmelder kun je klachten en overlast melden die het gevolg zijn van de werkzaamheden van Tata Steel en Harsco. Bijvoorbeeld stank en geuroverlast, grafietregen, stof op uw huis of auto of geluidsoverlast. Via Stofmelder kunt u ook milieuvragen stellen. Bijvoorbeeld wanneer u vreemde (stof) wolken, geuren, vlammen of fakkels waarneemt.

Kan ik ook klachten over andere bedrijven dan Tata Steel of Harsco melden via Stofmelder?
Wilt u stankklachten, geluidsoverlast of milieuklachten melden over andere bedrijven in de IJmond? Dat kan op dit moment nog niet via Stofmelder. Ga voor het melden van deze klachten naar de websites van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied of Omgevingsdienst IJmond of kijk op Milieuklachten.nl

Aan welke instanties kan ik via Stofmelder.nl een melding doorgeven?
Via Stofmelder kunt u klachten indienen bij Tata Steel (en Harsco), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond en de GGD.

U bepaalt zelf bij welke instantie u de overlast wilt melden.

Mist u een instantie of werkt u bij een instantie die met ons samen zou willen werken. Neem gerust contact met ons op via stofmelder@gmail.com.

Wat doet Tata Steel met mijn melding?
Tata Steel werkt hard aan het verbeteren van processen en heeft er alle belang bij een goede buur te zijn. Tata Steel gebruikt uw melding om de oorzaak van een klacht te onderzoeken én aan te pakken. Tata Steel zal altijd telefonisch contact opnemen om zo meer informatie te verzamelen en u te informeren over de oorzaak of de bron van de klacht. Soms zal Tata Steel de overlast compenseren bijvoorbeeld door uw huis schoon te laten maken of met een gratis wasbeurt voor de auto.

Wat doet de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OMD NZKG) met mijn melding?
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent en controleert de vergunningen van risicovolle bedrijven zoals Tata Steel en Harsco. OMD NZKG is de handhaver en ziet er op toe dat alle partijen hun (wettelijke) verplichten nakomen.

Na een melding zal de OMD NZKG onderzoek doen naar de veroorzaker. Als deze bekend is en er inderdaad milieuvoorschriften zijn overtreden, dan kunnen er maatregelen worden genomen en/of sancties worden opgelegd zoals bijvoorbeeld dwangsommen.

OMD NZKG rapporteert aan de provincie Noord Holland.

Wat doet de omgevingsdienst IJmond (OMD IJmond) met mijn melding?
Omgevingsdienst IJmond is het centrale aanspreekpunt voor alle milieukwesties in de IJmond. Daarbij rapporteert OMD IJmond aan verschillende gemeenten, waaronder: gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en gemeente Velsen.

De vergunningen en de handhaving van de staalindustrie vallen niet onder de OMD IJmond maar onder de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Toch is het voor OMD IJmond belangrijk om inzicht te hebben in de (aard van) de klachten over staalbedrijven als Tata Steel en Harsco. Zo kan de omgevingsdienst de gemeenten adviseren en informeren.

Wat doet de GGD met mijn melding?
GGD Kennemerland heeft zicht op alle gezondheidskwesties en bewaakt de risico’s in de regio. De meldingen van Stofmelder geven de GGD inzicht in de hoeveelheid en aard van de klachten. De GGD kan bewoners ook gezondheidsadvies afgeven zoals in november 2018 de volgende informatie werd gegeven over de grafietregens:
https://www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2018/11/Wat-kunnen-we-zeggen-over-de-grafietstofwolken-bij-Wijk-aan-Zee

Hoe is Stofmelder.nl ontstaan?
Stofmelder.nl is een burgerinitiatief opgericht door Jan van Kampen, Sanne Walvisch en Jacqueline Makbouli. Het idee voor het meldpunt is ontstaan door alle ophef over de ‘grafietregens’ die Wijk aan Zee en de regio teisteren. Met dank aan de financiële bijdragen van tientallen inwoners van de IJmond hebben we begin december 2018 voldoende budget opgehaald om een centraal meldpunt te kunnen ontwikkelen dat klachten doorstuurt naar alle betrokken instanties.

Wat wil Stofmelder bereiken?
Stofmelder.nl wil in de eerste plaats de communicatie tussen bewoners en instanties verbeteren. Daarnaast willen we klachten en overlast transparant maken om zo meer inzicht en begrip te creëren voor de milieudruk in regio IJmond. Zo hopen we bij te dragen aan een betere balans tussen industrie, wonen en recreatie in onze regio. Stofmelder is geen actiegroep.

Hoe gaat Stofmelder.nl om met mijn privacy?
Stofmelder.nl is opgericht om de overlast van de staalindustrie transparant en openbaar te maken. Zo wordt het voor betrokken instanties en de buitenwereld zichtbaar hoeveel last omwonenden hebben van stankklachten, stof op huizen en auto’s of geluidsoverlast.

Wanneer u een melding doet, worden uw gegevens doorgestuurd aan de instanties van uw keuze, zodat zij gericht contact met u kunnen opnemen om meer informatie over de klacht te verzamelen.

Bij het versturen van de melding is de keus aan u of u de melding (volledig anoniem) mee wil laten tellen in de statistieken.

Uw privacy is voor ons van groot belang. We zullen uw naam, adres of contactgegevens op geen enkele wijze op Stofmelder.nl openbaar maken.

Door wie is Stofmelder opgericht?
Jan van Kampen, developer
info@doodlesoft.nl || 0642712860
LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Jacqueline Makbouli, strategisch adviseur Openbare Orde & Veiligheid
makbouli@gmail.com || 0624749594
Twitter
Facebook
LinkedIn